HOME  
Registrul operatorilor intracomunitari
act normativ: OUG nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, publicata in M.O. nr. 421 din 23 iunie 2010

Incepand cu data de 1 august 2010, se infiinteaza si se organizeaza in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare, respectiv:
a) livrari intracomunitare de bunuri care au locul in Romania;
b) livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare ;
c) prestari de servicii intracomunitare;
d) achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania;
e) achizitii intracomunitare de servicii.

Prevederi privind Registrul operatorilor intracomunitari

In vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilii trebuie sa depuna la organul fiscal competent formularul (095) «Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari», prevazut in anexa nr. 2 la ordin ORDINUL P.A.N.A.F. NR. 1180/08.08.2012
In situatia in care se solicita inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari a unei societati comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cererea de inregistrare se depune insotita de urmatoarele documente:
a) certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatile competente din Romania ale administratorilor, in cazul societatilor pe actiuni, inclusiv al celor in comandita pe actiuni;
b) certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatile competente din Romania ale administratorilor si ale asociatilor care detin minimum 5% din capitalul social al societatii, in cazul celorlalte forme de societati comerciale;
c)certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte repartizarea capitalului social intre asociati, valabil la data depunerii cererii."


Cererea se solutioneaza in termen de 10 zile calendaristice de la data inregistrarii.
Aprobarea sau respingerea cererii de inscriere in Registrul operatorilor intracomunitari se face prin decizie emisa de organul fiscal competent.

Persoanele care nu figureaza in Registrul operatorilor intracomunitari nu au un cod valabil de TVA pentru operatiuni intracomunitare, chiar daca acestea sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul Fiscal.

Inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte incepand cu data comunicarii deciziei in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala.

Nu pot fi inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari:
a) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1;
b) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala si/sau care are inscrise in cazierul judiciar infractiuni in legatura cu oricare dintre operatiunile intracomunitare;
c) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA, la cerere sau din oficiu.

Incepand cu data de 1 august 2010, pentru realizarea schimbului de informatii in domeniul taxei pe valoarea adaugata cu statele membre ale Uniunii Europene, vor fi utilizate informatiile din Registrul operatorilor intracomunitari.
Efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari fara a fi inscrise , conform legii, in acest registru, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.


Pentru descarcarea cererii apasati aici

home | Contact | Legatruri Utile