HOME
 
Documente necesare:

- contractul de inchiriere – trei exemplare;
- copie carte/buletin identitate (proprietar si chirias);
- copie act proprietate (extras carte funciara);
- declaratii estimative de venit ( 220 ) - douã exemplare


Incepand cu data de 19.07.2013 la inregistrarea contractelor de inchiriere proprietarul are obligatia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificatul de performanta energetica a cladirii. (Baza legala: punctul 17 din Legea nr. 159 din 15 mai 2013, publicata in M.O. nr. 283 din 20 mai 2013).

Documentatia se depune in functie de arondarea afisata pe holul AFP municipiul Arad:
- la camera 8 sau 9, zilnic in intervalul orar 8,30 - 13;
- la camera 3, zilnic in intervalul orar 13,15 - 16,30, iar miercuri în intervalul 13,15 - 18,30.

home | Contact | Legatruri Utile