HOME
 

In cazul in care transferul dreptului de proprietate s-a realizat prin hotarari judecatoresti, instantele judecatoresti vor comunica organului fiscal din raza de competenta teritoriala a instantei de fond, hotararea si documentatia aferenta in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii. Daca instantele judecatoresti nu transmit in termenul legal documentatia prevazuta de lege, contribuabilul poate solicita organului fiscal competent calculul impozitului pe venitul obtinut din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, conform art. 77^1 din Codul fiscal, prin depunerea unei cereri la care se anexeaza in cazul in care imobilul transferat este:
- un teren: copie dupa titlul proprietate sau dupa extras Carte Funciara;
- constructii: copie extras Carte Funciara, certificat eliberat de Primaria de care apartine casa, cu datele tehnice ale imobilului (suprafata construita, anul constructiei, materialele din care este construita).

Totodata se va depune copie dupa actul de identitate al contribuabilului si sentinta civila definitiva si irevocabila.
Cererea insotita de documentele mentionate anterior se depun la Registratura Administratiei Finantelor Publice a Municipiului Arad, Bd. Revolutiei, nr 79, camera 45.
Comunicarea deciziei de impunere privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se face conform prevederilor art. 44 din Codul de Procedura Fiscala.
In cazul in care transferul dreptului de proprietate s-a realizat prin alta procedura decat cea notariala sau judecatoreasca (executare silita – act de adjudecare) contribuabilul are obligatia declararii venitului prin declaratia 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”, in termen de 10 zile de la emiterea actului de adjudecare, impreuna cu o copie a actului de adjudecare, copie act de identitate, copie extras Carte Funciara sau copie titlul de proprietate.
Declaratia 209 insotita de documentele mentionate se depun la Administratia Finantelor Publice a Municipiului Arad, bd. Revolutiei, nr. 77, camera 8 (interval orar 8,30 - 13 si 13,15 – 16,30).
Dupa expirarea termenului de 10 zile inclusiv, in care contribuabilul avea obligatia declararii venitului la organul fiscal competent, organul de executare silita (executor judecatoresc, executor bancar, executor fiscal) sau cumparatorul trebuie sa solicite stabilirea impozitului si emiterea deciziei de impunere in sarcina contribuabilului prin depunerea unei cereri, insotite de copie act adjudecare, copie act de identitate al contribuabilului sau CNP-ul acestuia specificat in cerere, copie titlul de proprietate sau copie extras Carte Funciara, la Registratura – cam. 47, parter in cladirea DGFP Arad.
- Art. 77^1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare si Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
- Ordinul Ministerul Economiei si Finantelor nr. 1.706 din 30 mai 2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.


Pentru descarcarea cererii apasati aici

home | Contact | Legatruri Utile