HOME
 
          In conformitate cu prevederile Ordinului 767/01.06.2000 (M.O. 299/2000), anexa 1, paragraful 2, pentru a beneficia de asistarea in domeniul fiscal contribuabilii se vor adresa structurilor teritoriale in raza carora sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.
            D.G.F.P.J. Arad (prin structurile sale de specialitate) are competenta de a formula raspunsuri la intrebarile contribuabililor referitoare la urmatoarele problematici legate de:
- inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe;
- actele componente ale dosarului fiscal;
- termenele de depunere a actelor din dosarul fiscal si a declaratiilor si penalitatile pt depunerea cu intarziere a acestora;
- modul de completare a rubricilor din formulare;
- completarea dosarelor necesare obtinerii licentelor de atestare a dreptului de marcare a produselor din tutun si bauturi alcoolice, si a licentelor si a autorizatiilor de comercializare a alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei;
- modalitatea de obtinere a timbrelor si a banderolelor necesare in vederea marcarii produselor supuse acestui regim
- termenele de plata si majorarile de intarziere si/sau penalitatile aplicate in caz de intarziere a platii impozitelor si/sau taxelor
- modalitati de plata
- colectarea obligatiilor bugetare si modul de stingere a lor ca urmare a platilor valutare efectuate de platitori
- executarea silita si stingerea creantelor bugetare prin alte modalitati (compensare, insolvabilitate, prescriptie, lichidare, faliment, cesiune, anulare, etc,)
- restituirea sumelor platite
- solutionarea spetelor referitoare la aplicarea legislatiei fiscale in domeniul impozitelor directe si indirecte, aplicabile persoanelor fizice si juridice rezidente si nerezidente.

Pentru intrebari, comentarii si sugestii va rugam sa completati formularul din link-ul urmator: Formular asistenta, sau sa sunati la telefonul destinat asistentei contribuabililor: 0257 - 202797

          - Administrare site -

Revenire sus

home | Contact | Legatruri Utile