HOME
 
ACTE NECESARE :

- cerere tip (2 ex.);


Cererile tip si declaratiile pe propria raspundere privind punctele de lucru se distribuie de la camera 4, parter – sediul AFP a Municipiului Arad.
Actele necesare se depun la registraturã - cam. 47 din cladirea DGFP a Jud. Arad.
Termenul de eliberare a certificatelor de atestare fiscala este de 5 zile lucratoare.
Ridicarea certificatelor se face de la sediul AFP a Mun. Arad – et. 1, cam. 28.

Pentru descarcarea cererii apasati aici

home | Contact | Legatruri Utile