HOME
 


Solicitarea cazierului fiscal se face prin completarea formularului 502 - Cerere tip care se obtine de la cam. 45 – parter, in cladirea DGFP Arad.

Persoanele fizice vor depune cererea insotita de urmatoarele documente :
- actul de identitate al titularului in original si in copie;
- procura notariala autentica (in original sau in copie legalizata) sau imputernicire avocatiala, in cazul in care nu se prezinta titularul;
- actul de identitate al imputernicitului, original si copie.

Persoanele juridice vor depune cererea insotita de urmatoarele documente :
- certificatul de inmatriculare, in copie;
- certificate de inregistrare in scopuri de TVA, in copie;
- statutul societatii sau actul constitutiv cu autentificare, in copie, sau certificat constatator de la ORC sub 30 de zile, in copie;
- mandat in original in cazul neprezentarii reprezentantului legal al societatii ;
- actul de identitate al reprezentantului legal sau al mandatarului, in copie si original.

Depunerea actelor si ridicarea certificatului se face la/de la cam. 45 – parter in cladirea DGFP Arad.

Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face pe loc, in prezenta contribuabilului.

Termenul de valabilitate al certificatului de cazier fiscal este de 30 de zile de la data eliberarii.
Certificatul de cazier fiscal este valabil numai in scopul pentru care a fost eliberat.


Pentru descarcarea cererii apasati aici

 

home | Contact | Legatruri Utile